El CVCA rep el pagament per a l’Advocacia del Torn d’Ofici corresponent al quart bimestre de 2022

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici corresponents al quart bimestre de 2022.

L’import està sent transferit de manera electrònica per part del CVCA als huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana perquè estos puguen liquidar com més prompte millor als advocats/des que presten servici en el Torn d’Ofici i als Servicis d’Orientació Jurídica Gratuïta. La quantitat rebuda ascendix a un total de 5.026.690,10EUR.