El CVCA rep el pagament per a l’advocacia del Torn d’Ofici corresponent al quint bimestre de 2021

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici corresponents al quint bimestre de 2021. L’import s’ha transferit en el dia de hui de manera electrònica per part del CVCA als huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, perquè estos puguen liquidar com més prompte millor als advocats i advocades que presten servici en el Torn d’Ofici i als Servicis de Justícia Gratuïta. El total de l’import ascendix a 6.838.431,45