El CVCA rep el pagament per a l’advocacia del Torn d’Ofici corresponent al quint bimestre de 2022

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut dos setmanes abans per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici corresponents al quint bimestre de 2022. Este avanç en el pagament respon a l’esforç col·legial de presentació anticipada de la documentació, aconseguint fer el treball de justificació en un temps menor.

Com sempre, l’import s’ha gestionat per part del CVCA perquè els huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana puguen liquidar com més prompte millor als advocats/des que presten servici en el TO i als Servicis d’Orientació Jurídica Gratuïta. El total de l’import ascendix a 7.427.267,89EUR.