El CVCA rep el pagament per a l’Advocacia del Torn d’Ofici corresponent al segon bimestre de 2023

El CVCA recibe el pago para la Abogacía del Turno de Oficio correspondiente al primer bimestre de 2023

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut en el dia de hui, per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servei de Torn d’Ofici corresponents al segon bimestre de 2023. L’ingrés per part de la conselleria s’ha produït en el mateix dia previst per al pagament.

Com és habitual, l’import s’ha transferit de manera electrònica des del CVCA als huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana perquè aquests puguen liquidar al més prompte possible als advocats/as que presten servei en el TO i als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta. La quantitat total percebuda ascendeix a 6.615.743’77€.