El CVCA rep el pagament per a l’Advocacia del Torn d’Ofici corresponent al tercer bimestre de 2023 

El CVCA recibe el pago para la Abogacía del Turno de Oficio correspondiente al primer bimestre de 2023

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut per part de la Generalitat Valenciana, les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici corresponents al tercer bimestre de 2022. 

L’import està sent transferit de manera electrònica per part del CVCA als huit Col·legis de l’Advocacia de la Comunitat Valenciana, perquè estos puguen liquidar com més prompte millor als advocats/ades que presten servici en el Torn d’Ofici i als Servicis d’Orientació Jurídica Gratuïta. La quantitat rebuda ascendix a un total de 8.122.100,26€ .