El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent al segon bimestre de 2018

Hui mateix, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha rebut i fet les transferències als Col·legis d’Advocats de la Comunitat, de les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici. Esta quantitat es destinarà al pagament als advocats del Torn d’Ofici i als Servicis d’Orientació Jurídica Gratuïta, corresponents al segon bimestre del 2018. El total ascendix a 5.475.819,62EUR euros.

Com sempre, l’Advocacia de la Comunitat Valenciana ha treballat i continuarà treballant per a aconseguir una prestació digna i un pagament puntual per als lletrats de Torn d’Ofici. I una vegada més agraïm l’esforç realitzat tant als lletrats que formen part d’este servici com als diferents col·legis per tindre preparats, molt abans del que està pactat, tots els informes i certificacions.