El CVCA rep el pagament per als advocats del Torn d’Ofici corresponent al tercer bimestre de 2018

En el dia de hui, el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha fet les transferències als Col·legis d’Advocats de la Comunitat, de les quantitats relatives al servici de Torn d’Ofici. Esta quantitat es destinarà al pagament als advocats del Torn d’Ofici i als Servicis d’Orientació Jurídica Gratuïta, corresponents al tercer bimestre del 2018. El total ascendix a 4.914.681,87 EUR, euros.

Com sempre, l’Advocacia de la Comunitat Valenciana ha treballat i continuarà treballant per a aconseguir una prestació digna i un pagament puntual per als lletrats de Torn d’Ofici. En este sentit, cal dir que esta vegada el cobrament anticipat s’ha a causa de la insistent reivindicació, diària, realitzada des dels Col·legis d’Advocats i el Consell Valencià a tots els nivells de la Conselleria de Justícia, així com a l’interés i implicació mostrats pels representants de la Conselleria de Justícia per a agilitzar el pagament, enfront de l’absència de tresoreria, segons el nostre parer inexplicable perquè es tracta d’un dret públic bàsic i està molt lluny d’aconseguir-se l’import pressupostat per a sufragar-ho.

S’ha fet un gran esforç per part dels col·legis per a tindre preparats, molt abans del que està pactat, tots els informes i certificacions.

Ressaltar que el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha obtingut el compromís personal de la Consellera de Justícia que el SEGON BIMESTRE de 2018 s’abonarà el 30 de juliol.