El CVCA transferix als col·legis d’advocats valencians l’import degut després de la regularització dels barems del Torn d’Ofici

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha procedit hui a efectuar el pagament de les regularitzacions corresponents al Torn d’Ofici del primer, segon i tercer bimestre de 2018, després de rebre el dit import per part de la Generalitat Valenciana. Les quanties degudes, que ascendixen a un total de 3.669.000 euros, es faran efectives als col·legis de la Comunitat Valenciana este mateix matí, perquè estos puguen liquidar com més prompte millor als seus col·legiats que presten servici en el TO.

El pagament de les regularitzacions per part de la Generalitat, del primer, segon i tercer bimestre de 2018, arriba després de la modificació del barem del Torn d’Ofici aprovada per la Conselleria de Justícia per mitjà de l’orde 19/2018, de 31 de juliol, que es va aprovar amb efectes retroactius des de l’1 de gener 2018, i és la diferència dels 3 primers bimestres la que es fa efectiva hui després de rebre el CVCA l’esmentada quantia.

El passat mes d’agost, quan es va realitzar el pagament del Torn d’Ofici corresponent al quart bimestre, els advocats que presten servici d’assistència jurídica gratuïta en la Comunitat ja van percebre el cobrament d’acord amb l’actualització.