El CVCA trasllada a la Conselleria diverses queixes relatives al funcionament de l’Administració de Justícia

Des del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats s’ha dirigit un escrit a la Conselleria de Justícia amb l’objectiu de donar trasllat de les queixes rebudes en el Consell per part dels lletrats i lletrades, relatives al mal funcionament de l’Administració de Justícia, en la part que és competència d’aquesta Conselleria.

Les queixes formulades han sigut facilitades al CVCA a través d’una bústia en línia habilitada per la institució amb aquest objectiu, recollir les demandes o suggeriments que qualsevol persona col·legiada puga tindre en relació al funcionament de la justícia en la Comunitat.

Així mateix, a través d’aquest escrit el CVCA també sol·licita la retirada d’artefactes per a impedir l’accés als Jutjats situats en l’antiga seu judicial de Sueca, col·locats des del començament de la pandèmia per COVID-19. Es considera que, una vegada superada la pandèmia, aquests artefactes no fan més que impedir l’accés a la ciutadania i als professionals del dret.