El CVCA treballa en un llibre sobre la normativa del Torn d’Ofici comú per a tots els lletrats de la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana són més de 3.500 els lletrats adscrits al torn d’ofici. Hi ha servicis d’orientació jurídica específics en diverses matèries, com a dret penitenciari, que es presta en el propi establiment penitenciari, o dependència. S’establixen guàrdies d’assistència les 24 hores del dia en torn penal amb assistència al detingut, menors, estrangeria i violència de gènere, creant a més torns específics en algunes matèries.

Amb l’objectiu de facilitar la important labor dels advocats del Torn d’Ofici, naix la idea del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats d’editar un llibre que englobe tota la normativa relativa a la Justícia Gratuïta a la Comunitat Valenciana. El valor d’este llibre residix en que servirà de guia per al col·legiat ja que disfrutarà de la normativa actualitzada i a més disposarà de tota ella en el mateix document. Per descomptat, cada col·legiat continuarà tenint a la seua disposició en el seu col·legi la normativa també actualitzada i aplicable.

Els ciutadans de la Comunitat Valenciana disposen d’al voltant de 50 Seus en què poden trobar servicis prestats pels col·legis d’Advocats a càrrec dels pressupostos de Torn d’Ofici. A més existix quasi un centenar de persones, empleades pels col·legis que treballen directament o indirectament en la gestió o assessorament de l’Assistència Jurídica Gratuïta.

Este llibre compendi de la normativa del Torn d’Ofici a la Comunitat Valenciana, creat pel CVCA, veurà la llum en els pròxims mesos.