El Degà proclama els Nous Lletrats Integrants del Comite Executiu de la Asociacion de Jovenes Advocats del Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira

El  22 de gener del present va tindre lloc la proclamació dels Lletrats integrants del Comité Executiu de l’Associació de Joves Advocats d’Alzira.

Aquest Comité Executiu ho conformen els següents Lletrats: President: Sr. Evaristo Soler Llácer; Vicepresidenta: Sra. Inmaculada Chilet García; Secretària: Sra. Mª Grissela Felguera Castillo i Tresorer: Sr. Francisco Ridaura Roig.

Havent sigut proclamats en data de hui per l’Excm. Sr. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira, Sr. Agustín Ferrer Olaso.