El fiscal del TS demana l’estimació del recurs del CVCA contra el Decret del Consell que exclou a l’Advocacia mutualista de les ajudes a autònoms per la COVID-19

  • El TS va admetre el recurs l’octubre passat i va precisar que s’ha de determinar si “existeix un tracte discriminatori, contrari al principi d’igualtat proclamat en l’article 14 de la Constitucio espanyola”
  • El fiscal del TS demana l’estimació del recurs de cassació després de ser admés per l’alt tribunal, a pesar de l’oposició de l’Advocacia de la Generalitat

El fiscal del Tribunal Suprem ha sol·licitat a eixe Tribunal l’estimació del recurs de cassació interposat pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats i el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, contra la Sentència del TSJCV que va entendre ajustat a dret el Decret del Consell que excloïa a l’Advocacia mutualista de les ajudes a autònoms per la COVID-19.

Així s’ha pronunciat el fiscal del TS en el seu informe després que l’alt tribunal admetera el recurs interposat pel CVCA, per presentar interés casacional. La qüestió a determinar és si la no inclusió dels abogados/-as i procuradors mutualistes en el Decret 44/2020, d’ajudes als autònoms de la Generalitat, “implica un tracte discriminatori, contrari al principi d’igualtat proclamat en l’article 14 de la Constitució espanyola” segons resa la interlocutòria. El CVCA va presentar el recurs de cassació davant del TS, contra la desestimació de la demanda presentada davant del el TS, contra la desestimació de la demanda presentada davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per considerar injusta l’exclusió dels mutualistes de les ajudes econòmiques derivades de la COVID.

A juí del CVCA les ajudes aprovades pel Consell atempten contra el principi constitucional d’igualtat, atés que no van a càrrec de la Seguretat Social sinó del pressupost de la Generalitat, que es nodrix amb els impostos de tota la ciutadania i, no obstant això, només van destinades als autònoms que cotitzen a la Seguretat Social, impedint l’accés als que, conforme està establit legalment, cotitzen en les mutualitats professionals de previsió social alternatives a la Seguretat Social. Cas dels abogados/-as i procuradors.