El Govern valencià paga als advocats del Torn d’Ofici el primer trimestre de 2017

  • La Conselleria paga la part que correspon als servicis prestats el primer trimestre del 2017, pels lletrats del Torn d’Ofici

Satisfacció en l’Advocacia de la Comunitat Valenciana pel pagament efectuat per la Conselleria d’Hisenda dels servicis prestats pels advocats del Torn d’Ofici relatius al Primer trimestre de 2017. El referit pagament es va dur a terme ahir, 12 de juliol, coincidint amb la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici. En concret, el govern valencià ha pagat les actuacions lletrades del Torn d’Ofici, no així la part que es referix a les dutes a terme pels Col·legis d’Advocats en el marc de l’activitat que genera el manteniment del servici.

El pagament del primer trimestre de 2017 ascendix a un total de 6.089.759’33EUR, havent-se pagat 5.968.269’42EUR que, com diem, correspon quasi en la seua totalitat a l’abonament dels servicis prestats pels lletrats de Torn d’Ofici.

Aconseguir una prestació digna per als lletrats de Torn d’Ofici és una reivindicació prioritària del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats d’acord amb el Consell General de l’Advocacia Espanyola. En este sentit, el President del CVCA, Juan José Tortajada ha assegurat que “la Justícia Gratuïta és un servici públic essencial per a la defensa dels drets dels més desprotegits i garantix que tots els ciutadans puguen accedir a la mateixa com a dret fonamental. La via per a garantir la qualitat d’este servici essencial per a la ciutadania és dignificar-ho. Des del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats veiem amb bons ulls la progressiva regularització en els pagaments però també advertim que queda molt treball per fer”.