El nombre de sentències dictades pels Jutjats de clàusules abusives va augmentar un 28,8 % en el segon trimestre de l’any

El nombre de sentències dictades en el segon trimestre de l’any pels Jutjats especialitzats en accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari del qual siga una persona física va ser de 17.485, la qual cosa representa un increment del 28,8 per cent respecte a les 13.578 notificades en el primer trimestre de 2018.

Estos Jutjats, que van entrar en funcionament l’1 de juny de l’any passat, coneixen d’assumptes que es referixen, entre altres, a clàusules sòl, venciment anticipat, interessos moratoris, gastos de formalització d’hipoteca o hipoteques multidivisa.

En total, i des de la seua posada en marxa, estos òrgans judicials han dictat 40.839 sentències, de les que 39.297 -el 97,3 per cent- han sigut favorables als clients. En el segon trimestre de l’any, el percentatge de sentències estimatòries va ser del 96,9 per cent.

Eixe percentatge va ser superior al 90 per cent en les dèsset comunitats autònomes, però a Aragó, Canàries, Catalunya i Navarra es va elevar per damunt del 99 per cent.

El nombre d’assumptes resolts s’incrementa un 31 per cent

Els assumptes que entren en els Jutjats especialitzats també poden concloure per interlocutòria final o decret quan, per exemple, s’acumulen en un sol procediment diverses demandes referides a distintes clàusules de la mateixa hipoteca o es produïx la renúncia o el desistiment d’una de les parts. D’esta manera, la xifra d’assumptes resolts en el segon trimestre de l’any -per sentència, interlocutòria final o decret- va ascendir a 22.294, un 31 per cent més que en els tres primers mesos de 2018.