El nou Secretari del CVCA pren possessió del seu càrrec junt amb els nous consellers

José Soriano Poves com a Secretari i Ángela Coquillat Vicente i Rafael Guia Llobet, com a consellers; són els nous membres del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana. La presa de possessió dels nous Secretari i Vocals del CVCA va tindre lloc en un acte en la seu del Consell en l’antic Palau de Justícia de València, presidit pel seu president, Juan José Tortajada Alfonso.

cvcatomaposesion-300x200

En el mateix acte també va tindre lloc l’eixida dels vocals que acabaven el seu mandat en el Consell, regit pels Estatuts del mateix. El president va donar les gràcies a l’anterior Secretària, Auxiliadora Borja, i les Vocals, Consuelo Marimón i Beatriz Pascual, “pe    r la vostra dedicació i servici a l’Advocacia valenciana”.

tomaposesionsecretario-300x200tomaposesionrg-300x200

tomaposesionangela-300x200tomaposesiongral-300x200