El Ple del CVCA renova el conveni amb la Generalitat per a la concessió de subvencions d’assistència jurídica gratuïta i formació

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va celebrar dilluns passat 15 de febrer el seu últim ple, encapçalat pel president, Agustín Ferrer; al costat del tresorer, Jesús Muñoz; el secretari, Francisco Ferrer, i altres vocals i consellers de la institució. Durant la trobada telemàtica es va aprovar la signatura del Conveni amb la Generalitat, relatiu a la concessió i gestió de les subvencions destinades a sufragar les actuacions de l’advocacia en matèria d’assistència jurídica gratuïta i la realització d’accions formatives, entre altres matèries.
En concret, el text del document fa referència a la “concessió i gestió de les subvencions destinades a la indemnització de les actuacions corresponents a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa per advocat/a de torn d’ofici, assistència lletrada al detingut/a o pres/a, funcionament dels serveis d’orientació jurídica (SOJ) i formació, recollides en la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021”. L’encarregat de certificar l’acord, que se signa amb la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, va ser el secretari del CVCA, Francisco Ferrer.
La signatura d’aquest conveni de col·laboració, en benefici de l’advocacia valenciana, s’ha gestionat amb la màxima celeritat possible per part Consell Valencià, que després d’haver rebut el text definitiu de la Conselleria va convocar immediatament el Ple per a valoració i aprovació.