El TSJCV pren coneixement de l’escrit presentat pel CVCA i informa de les gestions ja realitzades en relació al fet que els lletrats i lletrades assistisquen als detinguts en els jutjats de manera telemàtica

A continuació donem trasllat de l’acta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la qual s’adona, en concret en el 2n punt de l’ordre del dia, de l’acord pel qual es pren coneixement de l’escrit presentat pel CVCA en relació al prec al TSJCV que els lletrats i lletrades assistisquen als detinguts en els jutjats de manera telemàtica.
En aquest, s’informa que “(…) per la Presidenta del TSJ s’ha estat realitzant amb resultat positiu gestions amb Prefectura de la Policia Nacional i Guàrdia Civil per a intentar evitar el trasllat de detinguts als Jutjats, així com que els informàtics de la DGJ estan en contacte i avançant en les proves (…)”