Els advocats podran tramitar telemàticament els expedients de nacionalitat per residència

La presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, Victòria Ortega, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, han firmat un Conveni que habilita els advocats a presentar electrònicament les sol·licituds de nacionalitat espanyola per residència en representació dels interessats.

Per a permetre la remissió telemàtica de la documentació dels expedients, degudament indexada i metadatada, el Consell General de l’Advocacia ha desenrotllat una plataforma tècnica que permet a l’advocat tramitar amb el seu carnet ACA (Autoritat de Certificació de l’Advocacia) les sol·licituds d’expedients de nacionalitat i pujar a la web del Ministeri de Justícia la documentació preceptiva en format telemàtic.

Els Col·legis d’Advocats adherits al Conveni estendran un Certificat de Revisió Col·legial que acompanyarà a cada sol·licitud indicant que concorren tots els requisits exigits per la Direcció General dels Registres i del Notariat per a obtindre l’adquisició de nacionalitat per residència.

Els advocats adherits a este Conveni i que tramiten amb el seu carnet ACA estos expedients podran gestionar-los a través de la plataforma del Consell General de l’Advocacia Espanyola. Els Col·legis d’Advocats revisaran i confrontaran la documentació que l’advocat gestione telemàticament en representació dels seus clients.

Gràcies a este Conveni s’agilitzaran i reduiran els terminis de les gestions encomanades pels ciutadans als seus advocats per a gestionar els seus expedients d’adquisició de nacionalitat. Recentment la secretària d’Estat de Justícia, Carmen Sánchez-Cortés, ha reconegut en el Congrés dels Diputats que a Espanya es tramiten anualment uns 150.000 expedients d’adquisició de nacionalitat per residència.