Els aspirants aptes en la primera prova d’avaluació de 2018 ja poden descarregar online els seus títols professionals

La Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia, dependent del Ministeri de Justícia, ha informat de la recent expedició dels títols professionals d’advocat dels aspirants que van resultar aptes en la primera prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de l’advocacia per a l’any 2018, celebrada el dia 3 de març de 2018, els quals ja estan disponibles per a la seua descàrrega. La descàrrega d’aquest títol afecta únicament als qui van realitzar la prova d’avaluació en una comunitat autònoma que no haja assumit la competència executiva d’expedició de títols professionals.

En aquest sentit, els alumnes i alumnes interessats poden descarregar el seu títol professional de manera individualitzada i anònima a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia. Pots accedir directament a la descàrrega a través del següent enllaç:

Si en descarregar el títol, es detecta algun error de transcripció, és possible sol·licitar l’esmena dels defectes observats de manera telemàtica a través de la bústia de correu electrònic acceso.abogacia@mjusticia.es, posant en l’assumpte la paraula “TÍTOL”.
Quant als títols professionals d’Advocat/a d’aquells aspirants aptes que van realitzar l’avaluació en una comunitat autònoma amb la competència executiva d’expedició de títols professionals assumida (Andalusia i Catalunya), seran expedits pels òrgans competents d’aquestes comunitats autònomes.