Els jutjats valencians primers del país en taxa de dissolucions matrimonials

El nombre de dissolucions matrimonials, divorcis i separacions, consensuats i no consensuats, presentades en els jutjats valencians durant 2017 va ser de 13.819, la qual cosa significa una reducció de prop del 4% respecte de les 14.392 presentades l’any anterior, segons les dades presentats hui per la Secció d’Estadística del Consell General del Poder Judicial.

Posant en relació les dissolucions matrimonials del total de l’any amb la població a 1 de gener de 2017, la Comunitat Valenciana va registrar el nombre més gran de demandes per cada 10.000 habitants, amb una taxa de dissolucions matrimonials de 28. La mitjana a Espanya va ser de 24,6 per cada deu mil habitants.

Baixen els divorcis i les separacions consensuades
De les 13.819 demandes presentades en 2017, 8.017 van ser divorcis consensuats, que van abaixar un 3,5% respecte a l’any anterior, i 5.159 van ser divorcis contenciosos, la qual cosa significa una reducció del 4,2% respecte al 2016. Les demandes de separacions consensuades van ser 401 en 2017, açò és, un 15,8% menys que l’any anterior. Les separacions no consensuades són l’únic tipus de procediment que va experimentar un augment interanual durant 2017, amb la presentació de 242 demandes, un 11% més que en 2016.

Les demandes de nul·litat matrimonial presentades davant dels jutjats valencians van augmentar un 12%, al passar de 25 procediments en 2016 a 28 en 2017

Per províncies, a Alacant es van presentar 4.796 demandes per dissolució, a Castelló 1.497 i a València 7.526. A més, en 2017 es van registrar 12 demandes de nul·litat matrimonial a Alacant, 1 a Castelló i 15 a València.

Divorcis consensuats 2017

Alacant 2.773
Castelló 866
València 4.378

Divorcis no consensuats 2017

Alacant 1.852
Castelló 572
València 2.735

Separacions consensuades 2017

Alacant 105
Castelló 29
València 267

Separacions no consensuades 2017

Alacant 66
Castelló 30
València 146

Modificació de mesures i guarda i custòdia

Els procediments de modificació de mesures en processos de separació o divorci i de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, tant consensuats com no consensuats, es van reduir durant 2017 respecte a 2016. Estos quatre tipus de procediment van experimentar un descens per primera vegada des de, almenys, 2007.

En concret, els jutjats valencians van rebre 4.311 procediments de modificació de mesures matrimonials no consensuades, un 5,5% menys que l’any anterior, i 1.220 consensuats, un 10,6% menys que en 2016.

Quant a les mesures de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, la reducció interanual va ser del 9,6% en les no consensuades, amb la presentació de 2.749 procediments, i de 6,7% en les consensuades, amb 1.805 procediments presentats durant 2017

Consulte les dades estadístiques en: