I Hackathon Advocacia: com crear la millor solució tecnològica a un problema legal en sol 17 hores

El Consell General de l’Advocacia Espanyola, amb la col·laboració dels creadors del LegalHackathon, organitza l’I Hackathon Advocacia, un concurs en el qual diversos equips multidisciplinaris, compostos per advocats, programadors, dissenyadors i tecnòlegs, competiran per a crear en un termini limitat –17 hores- la millor solució tecnològica a un problema/repte referent al sector legal que se’ls plantejarà en aqueix mateix marc.

La fase final del concurs se celebrarà entre les 18 hores del 10 de maig i les 11 hores del dissabte 11 de maig i permetrà als assistents al XII Congrés Nacional de l’Advocacia a Valladolid veure en temps real com es crea tecnologia útil per a resoldre problemes concrets i com aquesta pot ajudar-los a ser millors professionals. A les 18 hores del 10 de maig es donarà a conéixer el repte de l’I Hackathon Advocacia i els concursants disposaran de 17 hores, fins a les 11 hores de l’11 de maig, per a proposar la seua solució. Aquesta fase final del concurs es desenvoluparà en el recinte de la Fira de Valladolid i els participants treballaran a la vista dels assistents al XII Congrés Nacional de l’Advocacia.

El termini de presentació de candidatures comença el 22 de març i finalitza el 15 d’abril. Podran inscriure’s advocats, programadors (front-*end, back-*end i full stack) o dissenyadors, tant per equip (amb un màxim de cinc components, i amb la presència obligatòria d’almenys un advocat, advocada o estudiant de Dret –Grau o Màster- i no més de tres programadors) com de forma individual. En el cas dels qui opten per la modalitat individual, l’Organització els buscarà un equip. Les inscripcions podran realitzar-se en la web del XII Congrés Nacional de l’Advocacia. Els aspirants inscrits rebran una comunicació de l’Organització informant sobre l’acceptació o no de la seua candidatura.

Hi haurà tres premis: un primer de 3.000 euros/equipe; un segon de 1.500 euros/equipe; i un tercer de 1.000 euros/equipe. El jurat que decidirà els premis estarà integrat per experts de referència i amb una trajectòria contrastada, i avaluarà els projectes presentats sobre la base dels següents criteris:

* Grau de desenvolupament de l’aplicació.

* Orientació a l’advocat i al mercat.

* Novetat i originalitat de la solució al Repte.

* Estil i acabat del disseny, usabilitat de la web o app.

Aquest I Hackathon Advocacia és un esdeveniment estimulant per a l’emprenedoria en el sector legal i una manera de mesclar professionals i indústries que fins fa poc es donaven l’esquena, la indústria tecnològica i el sector legal.