II Jornades de Violència de Genere organitzades per ICA Sueca

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca té previst dur a terme els pròxims dies 21 i 22 de febrer, en el Saló d’Actes de la Casa de la Cultura de Sueca, les II Jornades de Violència de Gènere.
Des del Col·legi d’Advocats de Sueca som conscients que és de summa importància la formació especialitzada, tant en violència de gènere com en igualtat. Aquesta formació, essencial per a tota l’advocacia, requereix major nivell d’exigència si cap en els serveis especialitzats creats dins del torn d’ofici pel Col·legi d’Advocats per a informar i orientar a les víctimes de violència de gènere, i defensar-les jurídicament en els procediments que tinguen causa directa o indirecta en la violència patida.

Aquesta formació ha de ser continuada, presencial i, al nostre entendre, requereix implicar tant els operadors jurídics, – judicatura, fiscalia i advocacia- com a les pròpies víctimes, cossos i forces de seguretat de l’Estat i representants polítics.

Per tal motiu, les II Jornades de violència de gènere organitzades pel Col·legi, amb la inestimable col·laboració del Magistrat titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Sueca i Violència sobre la Dona comptaran amb la presència, en l’acte inaugural, de la Consellera de Justícia de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo, amb el testimoniatge de les presidentes de dues de les associacions de víctimes, amb la participació en les diferents taules de juristes, fiscals, psicòloga, representants institucionals, totes elles especialistes en la matèria, representants de l’advocacia institucional, membres de la subcomissió de la violència de gènere del CGAE, tancant les jornades amb una taula redona amb el President de l’Audiència Provincial de València, Fernando de Rosa i amb el Secretari Autonòmic de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Com s’apunta des de la Subcomissió de Violència sobre la dona del CGAE, encara que el nostre país té una de les legislacions més avançades en matèria de violència de gènere a nivell europeu, cal continuar avançant per a reconéixer les diferents formes i els diferents àmbits de la violència masclista, cal continuar identificant i analitzant els factors que incideixen en la violència de gènere i formular propostes per a eradicar-la.

S’activen Pactes d’Estat, s’activen protocols d’actuació, es torna amb iniciatives legislatives, i 14 anys després que es publicara la Llei orgànica 1/2004 de 28 de Desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, després de les reformes tan importants que van veure la llum l’any 2.015 en aquesta matèria, no s’ha produït un vertader avanç en la lluita contra aquesta violència, no hem sigut capaces de reduir el nombre d’assassinats, moltes dones no troben la protecció deguda perquè no volen interposar denúncia; no volen, o no poden, valdre’s de la protecció que l’Estat els brinda, possiblement perquè creen que no les ajudaran.

La violència de gènere és un fenomen delictiu que revist una especialíssima gravetat en una societat democràtica avançada per ser una materialització sagnant del risc que, pel mer fet de ser dona, afecta a la meitat de la població. El de violència de gènere és un procés no equiparable a altres ordres ja que cal valorar en la seua justa mesura les dependències de tota mena que la dones víctimes de violència de gènere tenen, les emocionals les socials, les econòmiques, les que té a veure amb els fills etc. Precisament els fills són les altres grans víctimes d’aqueixa violència de gènere

Amb aquest curs es busca, d’una banda, la formació especialitzada i necessària i, per un altre, la posada en comú, la necessària col·laboració de tots els intervinents en aquest procés, un intercanvi d’experiències, de manera que el fil conductor d’aquest curs siga el de formar per a formar-nos, per a, d’una banda, contribuir, des de la nostra experiència i responsabilitat, en l’eradicació d’aquesta xacra social i, per un altre, perquè aqueixa major formació, aprenentatge i capacitació puga enriquir i qualificar la pràctica de la nostra professió en l’àmbit de la violència de gènere.