Implantació nova versió Cicerone en els Jutjats Mercantil del Partit Judicial de València

Des del Servici d’Implantació de l’Oficina Judicial, Modernització, Formació i Relacions Sindicals de la Subdirecció General de Modernització de la Justícia de la Direcció General de Justícia ens informen que el pròxim 13 de desembre de 2018 comença la implantació de la nova versió del sistema de gestió processal Cicerone per als Jutjats Mercantil del Partit Judicial de València. Com ja sabeu esta nova versió, entre altres funcionalitats, permetrà la presentació telemàtica d’escrits dirigits a tals òrgans a través de LexNet.

Des d’esta DGJ es comunica que, després de valoració conjunta amb el Secretari Coordinador Provincial de València, la presentació d’escrits iniciadors i de tràmit es podrà realitzar en doble via, és a dir, telemàticament o en suport paper del 13 al 19 de desembre.

A partir del 20 de desembre els escrits hauran de presentar-se exclusivament de forma telemàtica.”