Implantació nova versió Cicerone Sala el Contenciós-administratiu del TSJ

Des del Servei d’Implantació de l’Oficina Judicial, Modernització, Formació i Relacions Sindicals de la Subdirecció General de Modernització de la Justícia de la Direcció General de Justícia ens informen que el pròxim 27 de març de 2019 comença la implantació de la nova versió del sistema de gestió processal Cicerone per a la Sala contenciosa administrativa del TSJ. Com ja sabeu aquesta nova versió, entre altres funcionalitats, permetrà la presentació telemàtica d’escrits dirigits a tals òrgans a través de LexNet.

Des d’aquesta DGJ es comunica que, després de valoració conjunta amb el Secretari Coordinador Provincial de València, la presentació d’escrits iniciadors i de tràmit es podrà realitzar en doble via, és a dir, telemàticament o en suport paper del 27 de març al 2 d’abril.

A partir del 3 d’abril els escrits hauran de presentar-se exclusivament de forma telemàtica.