La campanya de la Renda 2016 i l’Impost sobre el Patrimoni arranquen el 5 d’abril

La Delegació de l’Agència Tributària a València ha anunciat que el pròxim 5 d’abril comença la campanya de la Renda 2016. Quant a les novetats que es presenten enguany, la més significativa és la generalització de Renda WEB com a únic servici de confecció i presentació de la declaració de la Renda, per a tot tipus de rendes, incloses les d’activitats econòmiques.

descarga (7)

Estos canvis telemàtics suposen que l’exercici de la Renda 2016 es la primera campanya sense el programa PARE des de la seua creació. Renda WEB pretén facilitar a l’usuari la presentació de la declaració. Es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. A més permet iniciar la declaració en un dispositiu i acabar-la en un altre ja que les dades s’emmagatzemen en el servidor de l’Agència Tributària.

Davant de la generalització del “Servicio tramitació borrador/declaración (Renda WEB) “, s’ha avançat la publicació en Internet del Portal de campanya de Renda 2016 amb tots els continguts informatius disponibles, així com el servici d’obtenció del número de referència. S’avança a la mateixa data la publicació del Portal de Patrimoni 2016.

Si es requerix més informació, tots els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni en l’exercici 2016 estan publicats en el BOE de 23 de març, l’Orde HFP/255/2017, de 21 de març.

Ací també es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels models, s’establixen els procediments d’obtenció, modificació, confirmació i presentació de l’esborrany de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d’ambdós imposat per mitjans telemàtics o telefònics.

A més, a través d’esta orde, també es modifica l’Orde HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.