La Comunitat Valenciana va liderar la taxa de dissolucions matrimonials a Espanya durant 2018

La Comunitat Valenciana va liderar l’any passat la taxa de dissolucions matrimonials en el conjunt d’Espanya, en aconseguir les 27,9 per cada 10.000 habitants, seguida de Canàries, 26,7 i les Illes Balears, 25,6, mentre que la mitjana nacional es va situar en un 23,9.

Així es recull en les dades recopilades pel Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunt del país es van presentar durant 2018 un total de 111.704 demandes per a dissoldre matrimonis, un 2,4 per cent menys que les registrades en 2017.

En canvi, les xifres en el conjunt de la Comunitat Valenciana es van mantindre pràcticament inalterables, en comptabilitzar-se 13.832 demandes l’any passat, tan sols 15 menys que les 13.847 d’un any abans.

Per modalitats, les separacions sense consens entre els cònjuges es van reduir un 4,1 per cent, en passar de 242 en 2017 a 232 en 2018, i les consensuades van augmentar un 6 per cent, de 401 a 425.

Quant als divorcis, els no consensuats es van incrementar en un 4,3 per cent, de 5.159 a 5.383. Per contra, les demandes de divorci consensuades van baixar un 3 per cent, en arribar a les 7.774 l’any passat per les 8.017 comptabilitzades en tot 2017. Finalment, les nul·litats matrimonials també es van reduir, concretament un 35,7 per cent (de 28 a 18).

Modificació de mesures en processos de separació i divorci i de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials

En 2018 es van presentar a la Comunitat Valenciana 1.324 modificacions de mesures matrimonials consensuades, un 8,5 per cent més que les 1.220 presentades en 2017, mentre que les no consensuades van disminuir un 3,5 per cent, en baixar de 4.311 a 4.158.

D’altra banda, es van registrar 1.921 modificacions de mesures sobre guarda i custòdia de fills menors en les quals els membres de la parella van arribar a un acord, un 6,4 per cent més que un any abans, quan es van presentar 1.805. En aquest apartat, les modificacions de mesures sense consens també van créixer, en concret un 8,7 per cent, des de les 2.749 de 2017 a les 2.989 de 2018.

L’informe del CGPJ recull l’evolució històrica de les estadístiques sobre dissolucions matrimonials, per trimestres i per Comunitats Autònomes, des de l’any 2007, a partir de les demandes presentades en els jutjats de Primera Instància, mixtos (Primera Instància i Instrucció) i els de Violència sobre la Dona.

Igualment, refereix les xifres acumulades en els quatre trimestres del passat any per partits judicials i províncies. A tall d’exemple, entre octubre i desembre del passat any, la província de Castelló va registrar 247 divorcis consensuats i 182 no consensuats, Alacant 655 i 519 i València 1.115 i 795, respectivament.

S’adjunten les dades estadístiques, als quals també es pot accedir des de la pàgina web:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/temas/estadistica-judicial/estudios-e-informes/