La Conselleria de Justícia aprova una de les reivindicacions del CVCA que millorarà la retribució dels lletrats d’ofici en els desnonaments

En el dia de hui, s’ha publicat en el DOGV una modificació del barem del torn d’ofici consistent a abonar fins a cinc incidents en processos de desnonament.

Aquesta resolució de la Conselleria de Justícia respon a una llarga reivindicació del CVCA, atés que en matèria de desnonaments el nombre d’incidents que es produeix, així com la seua importància en el procediment, és molt elevat, sent absolutament injust que, malgrat això, els lletrats d’ofici no estigueren veient retribuït el seu treball, circumstància que s’esmena, almenys fins a cinc incidents, amb aquesta resolució.

El CVCA es congratula de la sensibilitat mostrada per la Conselleria de Justícia i espera continuar avançant en l’obtenció de totes les reivindicacions que té formulades, amb l’objectiu que els lletrats d’ofici perceben una retribució digna, concorde a l’imprescindible treball que realitzen.

RESOLUCIÓ DEL DOGV