La RAVJL concedeix la Medalla d’Honor a Mª Emilia Adán i incorpora com a acadèmics de número a Tomás Sala Franco i Rafael Verdera

La Reial Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) va celebrar dijous passat l’últim Ple de l’any en què, a través de la presidenta de la institució, Auxiliadora Borja, i el secretari, Antonio Sotillo, es va presentar als assistents la memòria anual de la corporació. Així mateix, es va procedir a la votació per a l’elecció dels nous acadèmics de número, sent triats –Tomás Sala Franco i Rafael Verdera Server – així com per a la concessió de la Medalla d’Honor, que enguany serà atorgada per decisió del Ple a la degana de Registradors d’Espanya, María Emilia Adán García.
L’acte va tindre lloc a la sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, on està situada la seu de la Reial Acadèmia. La presidenta, Auxiliadora Borja, va procedir a donar lectura de la memòria. Entre altres qüestions, es va informar els presents, sobre la reelecció de la Junta de Govern de l’Acadèmia, la qual ha sigut renovada després de presentar-se al procés una sola candidatura. Així doncs, la nova Junta queda formada per la presidenta, Auxiliadora Borja; el vicepresident primer, Luis Miguel Romero; el vicepresident segon, Francisco Real; el secretari, Antonio Sotillo; el bibliotecari, Vicente Domínguez; i el tresorer, José Luis Martínez.
En relació amb la concessió de la Medalla d’Honor -reconeixement que cada any atorga l’Acadèmia- el Ple va votar a favor de la seua concessió a la degana del Col·legi de Registradors d’Espanya, María Emilia Adán, després de ser la més votada entre els candidats proposats. Així mateix, va tindre lloc la votació per a la cobertura de les tres places vacants com a acadèmics de número, en la qual finalment van resultar triats, el catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, Tomás Sala Franco, i l’advocat i catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València, Rafael Verdera Server, els qui passaran d’aquesta manera a formar part de la institució.