La UIA crida a candidatures per a l’elecció del seu vicepresident en la pròxima Assemblea General

La Unió Internacional d’Advocats (UIA) es reunirà el pròxim 28 d’octubre de 2020 en una nova Assemblea General, a través de la qual els membres de la mateixa hauran d’elegir a qui ocuparà el càrrec vicepresident de l’organització. Per a això, la UIA ha posat en marxa l’anomenada a candidatures, tal com s’estableix en els seus estatuts, les quals es podran presentar fins a un màxim de sis mesos abans de la celebració de l’Assemblea.

Segons s’estableix en l’article 23.3 dels Estatuts de la UIA i en l’article 6 del seu reglament intern, les candidatures han d’emanar de membres que estiguen al dia en el pagament de la seua quota. Així mateix, hauran de ser dirigides “A l’atenció del president Jerome Roth” i enviar-se per carta certificada a la UIA -20 rue Drouot, 75009 París- com a data límit fins a sis mesos abans de la pròxima reunió de l’Assemblea General, la qual se celebrarà el 28 d’octubre de 2020. En conseqüència, cada carta certificada amb una candidatura haurà de ser enviada com a màxim el 28 d’abril de 2020 i ser rebuda per la UIA co.o data límit el 5 de maig de 2020.

Les candidatures presentades hauran de portar adjunts els següents documents:
  • Carta de presentació i motivació del candidat o candidata
  • Curriculum vitae del postulant
  • Document oficial atestant que el candidat o candidata està autoritzat a exercir l’advocacia

El Comité de Direcció de la UIA s’encarregarà d’analitzar la validesa de les candidatures rebudes. Aquelles que resulten finalment vàlides seran sotmeses al Consell de Presidència perquè procedisca a un vot indicatiu i, posteriorment, en l’Assemblea General del 28 d’octubre de 2020 a la seua elecció.

Cal destacar que, sobre la base dels estatuts de la UIA, només podran votar en l’Assemblea General els membres que estiguen al dia amb el pagament de la seua quota a la UIA en els tres mesos abans de la data de la celebració d’aquesta.