L’Advocacia signa un Conveni amb el Ministeri de Política Territorial perquè els advocats puguen tramitar documentació d’estrangeria per via telemàtica

  • El Conveni evitarà l’obligació que els estrangers hagen d’acudir personalment a les oficines governamentals
La presidenta del Consell General de l’Advocacia, Victoria Ortega, ha signat amb el secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola, un conveni que permetrà que tots els col·legiats que ho desitgen puguen tramitar la documentació d’estrangeria dels seus representats de manera telemàtica.
Després d’un ardu treball tant per part del Consell com del Ministeri en unes setmanes especialment complicades pel confinament de milions de persones, en el qual cal destacar la col·laboració haguda entre totes dues Institucions, s’ha signat el conveni que sustenta jurídicament la comunicació electrònica en matèria d’estrangeria entre les oficines perifèriques de l’Administració General de l’Estat i l’Advocacia.
Una comunicació que s’establirà entre les delegacions i subdelegacions del Govern i el Registre de Representants que el Consell ha creat a aquest efecte. Els serveis tecnològics del Consell i els del Ministeri estan treballant en la fase de proves per a contrastar el correcte funcionament del sistema que el farà possible.
El registre ha sigut desenvolupat pel departament de tecnologia de l’Advocacia i s’allotja en els servidors del Consell. Ara correspon als serveis tècnics del Ministeri contrastar el correcte funcionament de les comunicacions entre el sistema que utilitzen les Delegacions i Subdelegacions del Govern i el nou sistema.
Aquest Conveni evitarà milers de desplaçaments i llargues esperes de ciutadans estrangers a les oficines de l’Administració Pública. L’accés al registre de les diferents delegacions funcionarà, com la resta de serveis del Consell, a través de la targeta de certificació ACA.
El Consell informarà oportunament de la data en la qual el nou sistema comence a funcionar perquè els col·legiats, a través dels Col·legis d’Advocats, puguen començar a inscriure’s en el Registre de representants.
En l’actualitat hi ha 5.023.279 ciutadans estrangers residents a Espanya, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística.