L’Advocacia Valenciana en contra de la mesura adoptada pel CGPJ per a resoldre els casos de clàusules sòl al significar “l’allunyament i col·lapse dels jutjats”

  • El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats denúncia la falta de mitjans materials i humans en els tres jutjats de la Comunitat designats per a dur a terme este tipus de litigis
  • L’advocacia valenciana advertix del perjuí per al ciutadà que suposa el fet d’haver de desplaçar-se en segons quins casos a altres ciutats per a seguir el procés judicial
  • Els col·legis d’advocats valencians asseguren que en definitiva este pla perjudica els ciutadans

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats rebutja l’acord del Consell General del Poder Judicial,”pel que s’atribuïx a determinats jutjats, amb competència territorial indicada per a cadascun dels casos, perquè de manera exclusiva i no excloent coneguen de la matèria relativa a les condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals siga una persona física”.

El pla del CGPJ va entrar en vigor el passat 1 de juny i des de la seua posada en funcionament s’enfronta a múltiples problemes que l’Advocacia valenciana assenyala com molt perjudicials per a la ciutadania.

Un dels problemes a què s’enfronta és la falta de mitjans materials i humans en els 3 jutjats triats a la Comunitat Valenciana per a portar este tipus de litigis, igual que ocorre en altres jutjats dels 54 designats en tota la geografia espanyola.

El CVCA també es referix al col·lapse dels jutjats designats ja que no tenen capacitat per a absorbir el volum de demandes a què s’enfronten, que a la Comunitat Valenciana podria arribar a les 30.000.

Els Col·legis d’Advocats de la Comunitat advertixen de que els ciutadans seran els principals perjudicats per este pla ja que “a més de no rebre una atenció adequada, en molts casos hauran de fer desplaçaments considerables”.

El CVCA s’unix al rebuig d’este pla del CGPJ que des del primer moment va fer patent el Consell General de l’Advocacia Espanyola, i que es va constatar en la decisió de recórrer l’acord en el seu últim Ple.