L’aprovació de la modificació de la Llei de Consells i Col·legis Professionals contribueix a evitar l’intrusisme professional

El mes de febrer passat, el Ple de les Corts va aprovar per unanimitat la Proposició de Llei que modifica l’article 21 de la Llei 6/1997, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’acabar amb l’intrusisme en les professions de col·legiació obligatòria. La notícia va ser rebuda amb gran alegria pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA), institució que va impulsar la posada en marxa del procés de canvi en la normativa, amb la finalitat de reivindicar i posar sempre en valor el treball dels Col·legis Professionals i el necessari control deontològic que s’exerceix des d’aquestes corporacions.

Per a reforçar la lluita contra la falta de col·legiació, quan aquesta és obligatòria, la reforma afig un apartat a la disposició que permet sancionar econòmicament aquells supòsits en els quals un professional que té l’obligació d’estar col·legiat per a exercir la seua professió conforme a la llei estatal de col·legis professionals, incomplisca aquest requisit. Modificació que també afecta a aquells professionals que, estant col·legiats, siguen suspesos en l’exercici de la seua labor per haver infringit alguna norma, i malgrat això continuen exercint les seues funcions. Les sancions econòmiques previstes per a qualsevol dels dos supòsits oscil·len entre els 5.001 i els 150.000 euros.

Per la seua part l’article 21 ter, tipifica per primera vegada aquesta infracció com a mancada molt greu, no contemplada així fins al moment, en afegir la sanció econòmica pel seu incompliment. Fins a l’aprovació d’aquesta modificació, els col·legis i consells professionals de la Comunitat Valenciana s’han trobat amb un buit legal en aquest sentit, ja que l’única amonestació possible era la inhabilitació, una qüestió poc important per als qui incompleixen el requisit de col·legiació obligatòria de manera voluntària.

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats va estar present en l’acte en el qual es duc a terme la votació en Les Corts, aprovada per unanimitat dels membres del ple. El CVCA va afirmar que es tracta d’una “gran notícia per al col·lectiu professional i per a la ciutadania, perquè reconeix la labor de protecció als ciutadans i als professionals que duen a terme els col·legis professionals, sobretot, en matèria de control deontològic” respecte als seus col·legiats. Al mateix temps que fan especial esment al president d’Unió Professional de València, Rafael Bonmatí, com a inspirador d’aquesta iniciativa.