Les víctimes de violència de gènere augmenten un 23% en el primer trimestre de 2017

5.057 dones valencianes van ser víctimes de violència de gènere durant el primer trimestre de 2017. Una xifra preocupant per si mateixa, però més si és possible perquè suposa un increment del 23% respecte al mateix període de l’any anterior, quan es van registrar 4.113 víctimes de violència de gènere.

Són dades oferides per l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Per províncies, 2.609 es van registrar en la província de València, 2.042 en la d’Alacant i les restants 406 en la província de Castelló.

Entre gener i març de 2017 es van presentar en els òrgans judicials valencians 5.501 denúncies, la qual cosa suposa un augment del 26,5 per cent respecte a les presentades en el mateix període de l’any 2016, que van ser 4.347.

Per cada 10.000 dones, la Comunitat Valenciana va registrar una taxa de 20,21 afectades per la violència de gènere. Esta xifra col·loca a la Comunitat Valenciana en la tercera d’Espanya i per damunt de la mitja nacional que se situa en 16 dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000.

De les més de 5.500 denúncies presentades en els jutjats i tribunals valencians, 3.541 van ser interposades per la pròpia víctima, bé directament, o bé a través dels corresponents atestats policials.

D’altra banda, 1.039 denúncies van ser interposades per intervenció directa de la policia; 63 presentades pels familiars; van obeir a parts de lesions remesos directament pels servicis sanitaris i les restants 174 van correspondre a denúncies presentades per servicis assistencials i terceres persones.

Quant a les ordes de protecció, també ha patit un augment del 25% respecte al primer trimestre de 2016. De les 1.235 ordes de protecció sol·licitades als jutjats i tribunals valencians durant el primer trimestre de 2017, es van adoptar 1.008.

En 680 casos, la víctima es va acollir a la dispensa legal a l’obligació de declarar com a testimoni, prevista en l’article 416 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, durant els tres primers mesos d’enguany. 365 d’estes dones eren espanyoles i 315 eren estrangeres.