Manifest de la III Conferència de Consells y Col·legis d’Advocats del Mediterrani

El passat 26 i 27 de gener, es va celebrar a Cartagena la tercera Conferència dels Consells i Col·legis d’Advocats del Mediterrani, que és el marc de col·laboració i posada en comú d’idees de tots els col·legis que la integren.

En aques esdeveniment, que organitza també el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats  amb el seu President, Juan José Tortajada, com a representant de l’Advocacia Valenciana, i també el Consell Català de Col·legis d’Advocats; es van assumir les conclusions establides en les primeres Jornades de Manresa i en les segones Jornades de València.

La III Conferència, també va comptar amb l’assistència de la presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola, Victòria Ortega Benito; la secretària general de Presidència i Foment de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, Violant Muñoz Gómez, i l’alcaldessa de Cartagena, Ana Betlem Castejón.

Es va manifestar per unanimitat dels presents la conveniència i absoluta necessitat de la integritat del corredor, des del sud peninsular fins a la connexió amb la frontera francesa. Per tant, la connexió andalusa és imprescindible.

En este sentit es va reiterar la necessitat de ser més reivindicatius davant del poder polític, especialment per a l’aplicació de criteris tècnics i funcionals en el disseny de les infraestructures i no de conveniències personals.

Igualment, la conveniència d’unir-se a plataformes reivindicatives ja constituïdes per altres sectors de la societat, així com designar un representant de cada comunitat autònoma afectada per a constituir un grup de treball en este sentit i per a ampliar l’anàlisi de la incidència del corredor en el trasllat de persones i mercaderies.

Per a això, es va acordar designar el degà de Girona per Catalunya, al degà de Castelló per Comunitat Valenciana, per Regió de Múrcia al Degà de Cartagena, pels Illes Balears el degà de Balears, per Andalusia al Degà d’Almeria, i per Melilla al seu Degà, junt amb els respectius presidents de cada Consell Autonòmic (Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia).

MANIFEST III CONFERÈNCIA DE CONSELLS I COL·LEGIS D’ADVOCATS DEL MEDITERRANI