Obert el termini per a participar en el Projecte MULTILAW: intercanvi d’advocats en la UE

La data límit de recepció de candidatures tant per a entitats receptores com a per a advocats finalitza el 6 de febrer de 2018

L’Advocacia Espanyola ha llançat la convocatòria per al segon període del projecte  MULTILAW amb l’objecte, per un costat, de que Col·legis i despatxos professionales (entitats receptores) puguen rebre advocats europeus. D’altra banda, per a rebre sol·licituds de participació d’advocats espanyols. Esta iniciativa forma part del projecte europeu “Intercanvi Multilateral d’Advocats (MULTILAW)”.

D’una banda, els advocats europeus són rebuts per entitats receptores a Espanya per un periode de dos setmanes entre març 2018 a juny 2018. La participació de l’entitat receptora (Col·legis d’Advocats y despatxos professionales) no implica gasto de més ja que els gastos d’allotjament, manutenció i desplaçaments de tots els advocats estan subvencionats. D’altra banda, els advocats espanyols seleccionats es desplacen 2 setmanes a l’Estat membre de la UE preferència.

Els advocats europeus que acolliran les institucions de recepció seran lletrats exercents en els seus països amb un màxim de 5 anys de col·legiació i amb coneixement professional d’anglés. Els advocats europeus que participen en el projecte estan col·legiats en: França (París) , Grècia (Atenes) , República Txeca (Praga) , Polònia, Lituània o Romania.

El període d’intercanvi s’estén durant dos setmanes i els gastos d’allotjament, manutenció i desplaçaments estan coberts pel projecte, per la qual cosa no hi ha cost per a les institucions de recepció. Per als gastos de viatge tots els advocat disposen d’un reembossament de fins a 500EUR. Per als gastos d’allotjament i manutenció tots els advocats rebran 100EUR per dia, amb un total de 1.400EUR per al període de dos setmanes d’intercanvi.

La responsabilitat de la institució receptora serà designar un tutor que guiarà i avaluarà la labor de l’advocat durant el període de dos setmanes d’intercanvi.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ ENTITATS RECEPTORES

Les institucions receptores que tinguen interés a rebre advocats europeus hauran de remetre correu electrònic a la direcció següent: bruselas@abogacia.es

En l’assumpte del correu electrònic ha d’indicar-se: “MULTILAW- 2n període d’intercambio”.

La manifestació d’interés ha d’acompanyar-se de les informacions següents:

  • Dates per a l’intercanvi. És necessari saber les dates en què la institució receptora pot rebre l’advocat, per exemple: “de 1-15 de març 2018, de 15-30 de maig 2018, mes de juny 2018…etc.”
  • Idiomes de preferència. A més d’anglés es pot indicar si es preferix algun d’estos idiomes (francés, romanés, polonés, txec, grec o lituà) . Esta preferència permetrà seleccionar advocats europeus segons l’interés de les institucions receptores.
  • Persona de contacte (tutor de l’advocat europeu) , correu electrònic i número de telèfon.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ PER A ADVOCATS ESPANYOLS I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Esta convocatòria està dirigida a advocats exercents amb un màxim de 5 anys de col·legiació en un Col·legi d’Advocats i amb nivell C1 d’anglés (idioma de l’intercanvi) . Estos dos requisits són ineludibles. A més, es valorarà: el coneixement (B2) d’algun dels idiomes dels Estats de destí i l’experiència acadèmica o professional en algun dels Estats de destí y/o en altres Estats de la UE o altres països.

La candidatura pot remetre’s per correu electrònic a la direcció següent: bruselas@abogacia.es. En l’assumpte del correu electrònic ha d’indicar-se “MULTILAW”; seguit dels cognoms del candidat: “MULTILAW- 2n període d’intercanvi: cognom1 cognom2”. La candidatura deu de constar de curriculum vitae (en anglés) , formulari sol·licitud omplit, breu carta de motivació que explique l’adequació de la candidatura als requisits de participació (en anglés) , l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’adscripció, el número de col·legiat, el correu electrònic i el telèfon de contacte.

La data límit de recepció de candidatures tant per a entitats receptores com per a advocats finalitza el 6 de febrer de 2018. Per a més informació consultar el següent enllaç:

MULTILAW

Font: Consell General de l’Advocacia Espanyola