Oberta la convocatòria del V Certamen Literari de l’ICAV

El V Certamen Literari de l’ICAV, manté oberta la seua convocatòria com a part dels actes previstos per a commemorar el 260 aniversari del Col·legi. En aquesta edició el concurs literari es presenta sota el títol “Anecdotario Jurídic Valencià de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València”. Una acció cultural, el primer premi de la qual està dotat amb un diploma acreditatiu i un import de 2.000 euros en metàl·lic.

L’objecte del certamen és la publicació d’una antologia de relats inspirats en anècdotes o situacions jurídiques reals o imaginàries i, en tot cas, inspirades i ambientades en l’exercici de l’advocacia, la judicatura i altres tasques o experiències relacionades amb l’activitat dels tribunals de justícia.

Poden participar en el concurs aquells advocats i advocades, magistrats i magistrades, fiscals, procuradors i procuradores que estiguen en actiu o en situació de jubilació, així com qualsevol ciutadà o ciutadana que haja tingut alguna experiència en aquest àmbit, amb l’únic requisit d’haver estat o estar col·legiat en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, per als professionals, o haver tingut l’experiència judicial en l’àmbit jurídic de la Comunitat Valenciana, per als no professionals.

Els treballs hauran de tindre un màxim de 25 pàgines i es presentaran signats amb pseudònim i introduïts en un sobre tancat. Els participants han d’entregar el document personalment en el registre d’entrada de l’ICAV, indicant V EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI DE L’ICAV. També és possible enviar-ho per correu certificat, dirigit a V EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI DE L’ICAV – Plaza Tetuan, 16 – 46003 València. Tot això des de la data d’aparició de les presents bases i com a data límit fins al 31 de desembre del 2019.

Els tres primers concursants vencedors rebran un premi en metàl·lic i un diploma. El primer premi consta de 2.000 euros, el segon de 1.000 euros i el tercer de 300 euros, que seran entregats en un acte en el Col·legi d’Advocats de València que s’anunciarà a tots els col·legiats i col·legiades arribat moment.

Si estàs interessat a participar en el V Certamen Literari de l’ICAV, pots consultar les bases completes de la convocatòria fent clic en l’enllaç que et deixem a continuació:

V EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI