Obtenció de cita prèvia per la ciutadania en òrgans judicials i fiscalies quan resulte imprescindible acudir a la seu judicial

La Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, ha emés una “Instrucció per a l’obtenció de cita prèvia per ciutadans en òrgans judicials i fiscalies quan resulte imprescindible acudir a la seu judicial”. En concret la instrucció es refereix a aquells supòsits en els quals al ciutadà li resulte imprescindible acudir a la seu judicial o de la fiscalia, sense haver sigut convocat, per a actuar com a testimoni o perit en l’acte d’una vista oral, o per a conéixer l’estat del procediment en el qual té un interés legitime, per al que serà necessari que obtinga prèviament la corresponent cita.
En aquest sentit, la instrucció assenyala que “L’exhibició d’un justificant documental/declaració responsable emés per advocat o graduat social es considera document suficient per a accedir a les seus judicials en els supòsits en què la persona vaja a ser proposada com a testimoni o perit en un judici o vista a celebrar aqueix dia. El document haurà d’indicar l’òrgan judicial, procediment de referència i hora de l’inici de l’acte en el qual el ciutadà ha de comparéixer. El professional proponent haurà d’acompanyar als testimonis/perits proposats en el moment del control d’accés a l’edifici”.
El document no afecta als professionals de l’Advocacia que, com fins ara, no necessiten no necessita cita prèvia per a accedir als òrgans judicials i fiscalies.
Així mateix, assenyala que per a l’accés als edificis judicials, els ciutadans i ciutadanes hauran d’identificar-se mitjançant l’exhibició del seu DNI/NIE/passaport i aportar el justificant de la seua cita prèvia a l’efecte d’accedir a la seu judicial. L’accés a les seus judicials de ciutadans amb cita prèvia es realitzarà de manera individual, excepte en el cas de víctimes de delictes i persones que necessiten l’assistència d’un tercer.
Els números de telèfon i adreces de correu electrònic dels òrgans judicials i fiscalies de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar la cita prèvia, es troben en l’enllaç que us deixem a continuació:
Pots llegir la instrucció completa emesa per la Conselleria de Justícia fent clic en el següent enllaç: