Possible retard en el pagament del Torn d’ofici corresponent al sisé bimestre de 2022

logo cvca

Segons la informació que té el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, el pagament del Torn d’ofici corresponent al sisé bimestre de 2022 es pot retardar fins a finals de març. La raó del retard és la necessitat que la Conselleria de Justícia prèviament dicte les resolucions que habiliten els pagaments del pressupost 2023.

Es continuarà informant els lletrats/as del Torn d’ofici per aquesta via de qualsevol novetat que es produïsca sobre aquest tema