Publicades les bases del Premi d’Estudis Jurídics 2018 de la RAVJL

La Real acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació (RAVJL) ha anunciat la convocatòria del ‘Premi Estudis Jurídics RAVJL 2019’, un reconeixement que pretén premiar obres o treballs jurídics sobre matèries generals o temes monogràfics determinats. Aquest premi s’entrega per tercer any consecutiu i està compost per un Diploma acreditatiu del mateix i una dotació econòmica de 3000 euros.

Podran participar i optar al guardó persones llicenciades o graduades en Dret que compten amb una trajectòria professional com a jurista d’almenys 5 anys, i que presenten una monografia original sobre qualsevol tema jurídic, amb una extensió mínima de 50 pàgines, abans de l’1 d’octubre de 2019. A més, els candidats hauran de presentar el seu Curriculum vitae, així com una instància escrita de puny i lletra en la qual se sol·licite la concessió del Premi i s’expressen els motius pels quals creu que ha de concedir-se-li.

El Jurat estarà integrat per cinc membres, entre ells el secretari de la RAVJL, que serà el secretari del Jurat i serà presidit per la presidenta de la Real Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació o en qui aquesta delegue. Els membres del Jurat seran designats pel Ple de la RAVJL. La seua composició es farà pública en en la pàgina web de la RAVJL.

Les candidatures s’hauran de presentar personalment en l’ICAV (Plaza Tetuan de València), on té la seua seu la RAVJL, o per correu certificat.