Reial Decret Llei pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials

Adjuntem enllaç al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID19:

 

REIAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ DE 2020