Reinici de terminis processals suspesos i procediments especials per a reactivar la Justícia després de l’estat d’alarma

El Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) ha publicat una notícia en la seua pàgina web en la qual analitza el Reial decret 16/2020 del Ministeri de Justícia, sobre mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, de la qual us donem trasllat a continuació:
“Els terminis processals suspesos per l’estat d’alarma tornaran a computar-se des del seu inici i la posada en marxa de procediments especials sobre dret de família, ERTEs, insolvències d’empreses o hipoteques són els principals eixos del Govern per a fer front al col·lapse judicial després de l’aixecament de l’estat d’alarma.
 
L’Administració de Justícia ha patit un alentiment significatiu a conseqüència de la crisi del Covid-19. Per això, el Reial decret llei 16/2020 aprovat pel Consell de Ministres del 28 d’abril intenta procurar una eixida àgil a l’acumulació dels procediments suspesos per la declaració de l’estat d’alarma i el considerable increment de casos judicials que es produiran després de l’aixecament de la suspensió”.