Resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública sobre serveis essencials en l’Administració de Justícia per de el COVID-19