S’implanta en tots els partits judicials de la Comunitat Valenciana l’accés al portal de descàrregues de gravacions de vistes

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha completat amb èxit la possibilitat d’accedir a Arcont Portal, el portal de descàrregues de gravacions de vistes, en tots els partits judicials de la Comunitat Valenciana. D’esta manera, advocats, procuradors i graduats socials podran accedir al catàleg de procediments judicials en què han participat sense necessitat de fer còpies.

El procés es va iniciar el passat 15 de novembre en els òrgans judicials de la Ciutat de la Justícia de Castelló i, al llarg d’estos quatre mesos s’ha aconseguit implantar en els 34 partits judicials restants de la Comunitat Valenciana.

El procés per a accedir a les gravacions de les vistes judicials és molt senzill. El lletrat haurà d’obtindre l’autorització prèvia de l’Administració de Justícia, a continuació, haurà d’autentificar-se en l’aplicació. A partir d’ací, el professional podrà consultar i descarregar lliurement el catàleg de vídeos, la informació de cada una de les sessions i informació relativa als intervinents.

El portal de descàrregues oferix a més altres ferramentes de gestió com la gestió centralitzada d’usuaris, enllaçada amb el sistema de gestió d’identitats de la Conselleria de Justícia, i la integració en els sistemes de la firma electrònica, la gestió processal i l’agenda.

Segons el secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Ferran Puchades, la posada en funcionament del portal suposa un “avance sustancial” ja que permet “el accés als professionals de la justícia (advocats, procuradors i graduats socials) al catàleg de procediments judicials en què han participat i permetre la descàrrega d’informació (gravacions i documents) “.

Puchades ha destacat que la implantació d’Arcont Portal “supone un important estalvi de mitjans humans i materials ja que elimina la necessitat d’efectuar còpies en format electrònic (CD o pen drive) per part dels lletrats de l’Administració de Justícia com succeïa fins a ahora”.

El projecte inclou la renovació de les sales de vistes en els jutjats dels municipis i, quant a les ciutats de la Justícia de València, Castelló i Alacant, el subministrament de l’equipament que permeta la centralització de l’emmagatzemament dels vídeos i l’accés als servicis comuns de la nova Oficina Judicial de les dites seus judicials.