Unificació de criteris de la Junta de Jutges Sectorial de Família del partit judicial de Villena

ACTA DE JUNTA DE JUTGES SECTORIAL DE FAMÍLIA DEL PARTIT JUDICIAL DE VILLENA.
Es procedeix a la discussió i formulació de les propostes relatives als temes compresos en l’ordre del dia, acordant-se per unanimitat dels presents subscriure íntegrament el resolt en la Junta de Jutges Sectorial de Família d’Alacant celebrada en el dia d’ahir -als encertats raonaments del qual ens remetem-, donades les excepcionals circumstàncies concurrents a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel Govern el 14 de març de 2020 i la necessitat de donar una resposta judicial el més homogènia i coordinada possible davant temes tan sensibles com els que ens ocupen. A continuació es reprodueixen els acords de l’acta de la Junta de Jutges d’Alacant referida: