Acord de la Comissió Permanent del CGPJ de 7 de maig de 2020

A continuació, us deixem enllaç a la acord de la Comissió Permanent del CGPJ de data 7 de maig de 2020, en la qual s’acorda:
“Dirigir als presidents del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i dels tribunals superiors de justícia la següent comunicació: Davant la disparitat del contingut dels acords que es recullen en els Plans de reactivació de l’activitat judicial remesos fins hui pel Tribunal Suprem i diversos Tribunals Superiors de Justícia, la Comissió Permanent ha acordat l’aprovació d’unes Recomanacions i Orientacions que servisquen per a fixar criteri en la represa de l’activitat judicial, conforme al Protocol i Guia de Bones Pràctiques aprovats el 29 d’abril de 2020, que previsiblement seran aprovats en una reunió de la Comissió Permanent que tindrà lloc dilluns que ve 11 de maig de 2020.
En atenció a l’exposat, i mentre no s’aproven aquestes Recomanacions i Orientacions, s’acorda deixar en suspens l’efectivitat de les mesures que es recullen en els diferents Acords de Tribunals remesos fins hui al Consell General del Poder Judicial.”