Conveni amb la Conselleria per a Formació en reformes democràtiques, drets i llibertats i memòria històrica

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats ha aprovat en la permanent del Consell, subscriure un acord amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per a dur a terme actuacions de formació i divulgació en matèria de reformes democràtiques, drets i llibertats i memòria històrica.

El conveni, que encara està pendent de firmar per part de la Conselleria i del CVCA, preveu destinar 30.000 euros durant l’exercici del 2017 per a activitats formatives que es desenvoluparan en els 8 Col·legis d’Advocats de tota la Comunitat Valenciana.

Les activitats formatives a realitzar són congressos, jornades, seminaris, cursos i altres activitats formatives i divulgatives relatives a la promoció dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i en la resta de l’ordenament jurídic; activitats de formació i difusió sobre l’assistència jurídica gratuïta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

També s’organitzaran activitats de formació referents a les garanties d’assistència jurídica a les persones sol·licitants d’asil, refugi o protecció subsidiària internacional, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, es programaran activitats de formació relatives a l’assistència a les víctimes del delicte en la Comunitat Valenciana, incloses en el Pla integral de formació de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i formació sobre la normativa per a la recuperació de la memòria democràtica valenciana.