El CGAE renova el conveni amb l’INSS per a la cessió d’informació sobre prestacions en l’Assistència Jurídica Gratuïta

El Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), com a titular del registre de prestacions socials públiques, han renovat el conveni que mantenien per a la cessió d’informació sobre prestacions socials públiques en els procediments d’Assistència Jurídica Gratuïta.
La renovació del conveni ve donada per l’obligació d’adequar a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el conveni signat a l’octubre de 2009, pel qual se cedien les dades propietat d’INSS als Col·legis de l’Advocacia, a través de la plataforma del CGAE, per a facilitar als ciutadans l’accés a la Justícia Gratuïta.
D’altra banda, s’inclou com a novetat la cessió de dades als Col·legis d’Advocats, i entre altres, informació de les prestacions inscrites en el Registre de Prestacions Socials Públiques estesa a prestacions no incloses anteriorment en l’informe de la Seguretat Social; Classes Passives; SEPE; Muface.
A continuació us deixem enllaç al conveni complet que pots consultar fent clic en el següent enllaç: