El CGPJ inclou entre els serveis essencials els processos relatius a drets d’adaptació de l’horari i reducció de jornada

  • Seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establit en l’article 139 de la Llei 36/2011.
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha acordat incloure en la relació de serveis essencials en l’ordre jurisdiccional social els processos relatius a drets d’adaptació d’horari i reducció de jornada continguts en l’article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Aquests processos seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establit en l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre.