El Consell General convoca els ‘I Premis Igualtat Advocacia’

  • El guardó s’entregarà el 5 de març, coincidint amb les celebracions del Dia Internacional de la Dona

Amb el propòsit de reconéixer públicament la labor dels que, relacionats amb l’exercici de l’Advocacia, treballen per a eradicar la discriminació per raó de sexe o gènere i per a avançar cap a la igualtat plena, real i efectiva, entre dones i hòmens, el Consell General de l’Advocacia Espanyola ha convocat la primera edició dels `Premios Drets d’Igualtat Abogacía´.

Adquirix així el compromís de donar el reconeixement públic i la difusió que les persones o entitats guardonades es mereixen, servint d’exemple per a fer efectiva la igualtat en la societat actual.

Podrà concórrer a este certamen qualsevol persona física viva o difunta, o jurídica, o entitat, que treballa en este àmbit, servint d’exemple per a fer efectiva la igualtat en la societat actual. Les distincions no podran ser atorgades a representants polítics, per als que la promoció del dret a la igualtat constituïx un deure del seu ofici.

Els premis, que tindran una periodicitat anual, s’entregaran públicament en el mes de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, centrant-se les celebracions enguany en el Consell el divendres, 5 de març. El termini de presentació de candidatures d’esta primera edició comprén des de l’1 de desembre de 2020 fins al 15 de gener de 2021.

Els candidats poden ser proposats per qualsevol Col·legi de l’Advocacia, conseller o consellera de l’Advocacia, així com qualsevol institució, entitat o organisme relacionat amb l’Advocacia, advocat o advocada exercent, que compartisca els objectius que animen la institució d’estos premis.

El jurat estarà compost per sis persones, respectant la paritat entre ambdós sexes, rellevants en l’àmbit jurídic, institucional, social i compromeses amb els objectius del guardó. Són membres nats del jurat, la presidenta del Consell, Victòria Ortega i de la seua Comissió d’Igualtat, Marga Turó, junt amb August José Pérez Garrigar, degà del Col·legi de A Corunya, triat per sorteig entre els 83 degans i deganes.

Les candidatures podran presentar-se de forma telemàtica a la Presidència del Consell, a través del mail presidencia\@abogacia.es, que, amb un informe previ de la Comissió d’Igualtat, podrà requerir l’ampliació de la informació facilitada a l’efecte de dilucidar quines persones o entitats mereixen ser propostes per al guardó.

DESCARREGA ACÍ LES BASES