El CVCA acorda amb la Conselleria de Justícia, agilitar el pagament als lletrats dels SOJs especialitzats

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) ha signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Justícia que, entre altres qüestions, agilita els pagaments als lletrats que presten serveis d’orientació jurídica gratuïta especialitzats. Concretament, es fa referència als Serveis d’Orientació Jurídica Gratuïta que es duen a terme en centres penitenciaris, estrangeria i aquells que es presten a persones que patisquen algun tipus de diversitat funcional. La signatura de l’acord ha tingut lloc aquest matí amb la presència del president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, Juan José Tortajada, i la consellera de Justícia de la Comunitat, Gabriela Bravo.

És la primera vegada que se signa un conveni de tals característiques en la Comunitat Valenciana i finalment arriba després de mesos de negociacions entre totes dues institucions. Un document que recull tot el relatiu a la concessió i gestió de la subvenció que sustenta l’assistència jurídica en la Comunitat, a més d’introduir elements per a la seua gestió telemàtica i accelerar al màxim el pagament dels serveis d’orientació jurídica especialitzats. De caràcter anual, l’acord estableix així mateix els drets i obligacions de les parts, així com el pressupost global en matèria d’assistència jurídica gratuïta, que és de 39.000.000 d’euros, per a sufragar aquest dret fonamental de tots els ciutadans.

El president del CVCA, Juan José Tortajada, ha assenyalat després de la signatura que “es tracta d’un conveni necessari per a garantir el cobrament dels serveis prestats”. “En aquest moment estem estudiant amb la Conselleria un nou Decret de Justícia Gratuïta que, per fi, botiga a retribuir totes les actuacions que realitzen els lletrats d’ofici. La nostra interlocució i reivindicació amb la Conselleria és constant”, ha afegit.

El document manté el compromís de la Conselleria de Justícia del pagament bimestral als lletrats del torn d’ofici, aconseguit pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats a la fi del passat any. D’acord amb el conveni el següent pagament del torn es farà efectiu el pròxim 28 de febrer.